Odolné biznis notebooky MSI - MIL-STD-810g

Čo všetko musia zvládnuť
biznis notebooky MSI
s certifikáciou MIL-STD-810

Robustnosť, spoľahlivosť a odolnosť sú to, čo by notebook mal mať. Aby MSI poskytlo čo najlepšie notebooky vo svojej triede pre všetky druhy profesionálov, notebooky MSI prechádzajú náročnými testami MIL-STD-810. Je to skratka pre vojenský štandard, ktorý určuje metódy testovania odolných notebookov v rôznych podmienkach. Splnenie tohto vojenského štandardu je zárukou, že notebook odolá nepriaznivým vplyvom, nešetrnému zaobchádzaniu, mobilite a náročnému životnému štýlu.

Odolné biznis notebooky MSI - MIL-STD-810g

NORMA MIL-STD-810

Aj keď je norma vyvinutá americkou armádou, MIL-STD-810 metodiku dnes používa mnoho výrobcov. Existuje niekoľko verzií  MIL-STD-810, avšak najbežnejšia a najpoužívanejšia v segmente notebookov je MIL-STD-810G.  V rámci odvetvia notebookov sa na charakterizáciu odolnosti obchodných notebookov používajú tri marketingové kategórie: business rugged; fully rugged; ultra/extreme rugged. Aj keď tieto kategórie nie sú úplne definované, všeobecne sa oddeľujú počtom absolvovaných testov MIL-STD a závažnosťou testovacích parametrov. Testovanie produktov prebieha v testovacích laboratóriách, ktoré sú certifikované priamo vydavateľom štandardu.

Odolné biznis notebooky MSI - MIL-STD-810g

MIL-STD-810 A HODNOTENIE IPxx

Ďalšou skratkou, ktorá sa vyskytuje pri odolných notebookoch, je kód „IP65“. Označuje schopnosť udržiavať pevné látky alebo kvapaliny mimo zraniteľných vnútorných častí notebooku. Prvé číslo po „IP“ je mierou kvality ochrany pred prachom (pevnými látkami), 1 je najnižšia a 6 najvyššia. Druhé číslo ukazuje úroveň ochrany, ktorú má zariadenie pred vodou (kvapalinami), 1 je najnižšia a 8 najvyššia. Zariadenie s hodnotením IP68 má najvyššiu ochranu pred prachom a vodou a môže prežiť aj ponorenie do vody hlbšej ako 1 meter.

Notebooky vzhľadom na konštrukciu najčastejšie spĺňajú hodnotenie IP65. Normy IP sú vyvíjané Medzinárodnou elektrotechnickou komisiou, takže nie sú súčasťou štandardov MIL-STD-810G. Teda to, že váš odolný notebook spĺňa štandardy MIL-STD-810 ešte neznamená, že je úplne vodotesný. Pri výbere odolného tabletu alebo notebooku skontrolujte vojenské normy a hodnotenie IP.

AKÉ TESTY MUSIA "PREŽIŤ" ODOLNÉ NOTEBOOKY MSI

MIL-STD-810G obsahuje rôzne testy na odolnosť voči tlaku, vysokej teplote, nízkej teplote, vlhkosti, plesniam, prachu, výbušnosti, ponoreniu, akustickému hluku, otrasom, pyrošoku, kyslému prostrediu, streľbe, dopadu z výšky, vplyvu magnetického poľa a pod. Testovaný produkt nemusí absolvovať všetkých 29 skúšok a testovaní, ale vyberá sa súbor testov, ktoré sa vykonajú na základe toho, kde je predpokladané využitie testovanej technológie. Spoločnosť MSI verí, že si každý zaslúži notebook, ktorý vás môže sprevádzať každodennými výzvami. Preto sa MSI vždy snaží o profesionalitu s poprednými svetovými technológiami a ponúka spoľahlivé a odolné notebooky.

Odolné biznis notebooky MSI - MIL-STD-810g

Nízky tlak

Odolné biznis notebooky MSI - MIL-STD-810g

Vysoký tlak

Odolné biznis notebooky MSI - MIL-STD-810g

Šok

Odolné biznis notebooky MSI - MIL-STD-810g

Vibrácie

Odolné biznis notebooky MSI - MIL-STD-810g

Mechanické vibrácie 

Odolné biznis notebooky MSI - MIL-STD-810g

Vysoká teplota

Odolné biznis notebooky MSI - MIL-STD-810g

Nízka teplota

Odolné biznis notebooky MSI - MIL-STD-810g

Vlhkosť

Odolné biznis notebooky MSI - MIL-STD-810g

Soľná hmla

Odolné biznis notebooky MSI - MIL-STD-810g

Prach

Odolné biznis notebooky MSI - MIL-STD-810g

SÉRIE MSI TESTOVANÉ S MIL-STD-810