Softvér
Synology

Rožšírenie možností
Vášho úložiska

Zariadenia Synology sú vyrobené z kvalitných dielov a sú navrhnuté pre všestranné používanie. Softvérové doplnky rozšírujú možnosti Vášho diskového pola NAS Synology, takže ho môžete použiť na mnoho rôznych účelov. Od mailov až po sledovacie zariadenia.

Softvér Synology