CENNÍK SERVISU

Analýza a diagnostika - jednoduchá (základná)

15,00 €

Analýza a Diagnostika - zložitá

30,00 €

Inštalácia Operačného systému (OS) vrátane ovládačov *

1 hodina40,00 €

Inštalácia a konfigurácia učtovných programov *

1 hodina40,00 €

Konfiguracia sieťových zariadení (router, switch, ap) *

1 hodina20,00 €

Instalacia u nas zakupenych komponentov *

1 hodina20,00 €

Oprava notebooku (hardware) *

1 hodina40,00 €

Oprava tlačiarne (hardware) *

1 hodina30,00 €

Profilaktika NB *

1 hodina40,00 €

Profilaktika PC *

1 hodina20,00 €

Profilaktika tlačiarne *

1 hodina30,00 €

Recovery DVD/ USB (bez média) *

1 hodina40,00 €

Serverové práce (linux, ms server, vmware atd.) *

1 hodina50,00 €

Servis PC / NB *

1 hodina30,00 €

Záloha dát do 4,00 GB

20,00 €

* Všetky ceny za servisné služby sú uvedené s DPH.
Poplatok za servisné služby sa účtuje za každú začatú hodinu servisu.