NFC (Near Field Communication)

NFC
Near Field Communication

Near Field Communication alebo NFC je krátkodosahové, vysokofrekvenčné, bezdotykové spojenie, umožňujúce výmenu dát medzi zariadeniami do vzdialenosti okolo 10 cm.

Technológia vznikla rozšírením štandardu ISO/IEC 14443 (bezkontaktné karty, RFID), ktorý kombinuje rozhranie smart kariet a čítačiek do jedného zariadenia. Zariadenie NFC môže komunikovať s oboma existujúcimi štandardmi – smart kartami a čítačkami – a takisto s inými NFC zariadeniami. Tým je kompatibilné s už existujúcou bezkontaktnou infraštruktúrou pre verejné použitie, prepravu a platby. NFC je primárne určené na použitie v mobilných komunikačných zariadeniach.

NFC technológia je momentálne primárne zameraná pre použitie v mobilných zariadeniach.

Existujú tri základné druhy využitia NFC

Emulzia kariet: NFC zariadenie sa spravuje ako už existujúca neprekonateľná karta

Čítací mód: NFC zariadenie je aktívne a je schopné čítať pasívne RFID štítky, napr. interaktívna reklama

P2P mód: dve NFC zariadenia komunikujú a vymieňajú si vzájomne informácie

Sú možné ďalšie možnosti aplikácií, ako napríklad:

Mobilné elektronické lístky vo verejnej doprave — rozšírenie existujúcej bezkontaktnej infraštruktúry. Mobilný telefón ako cestovný lístok / Mobile Phone Boarding Pass. 

Mobilná platba – zariadenie sa správa ako debetná/kreditná platobná karta.

Inteligentný poster/Smart poster – mobilný telefón je schopný čítať RFID štítky v bilbordoch, ktoré môžu obsahovať užitočné a hlbšie informácie o inzerovanom produkte/službe.

Bluetooth párovanie – v budúcnosti bude párovanie Bluetooth 2.1 zariadení s podporou NFC veľmi jednoduché tak, ako keby ste ich priložili blízko k sebe a tým sa akceptovalo spárovanie zariadení. Momentálne pomerne zložitý proces aktivácie Bluetooth na oboch zariadeniach, vyhľadanie, párovanie a autorizácia bude nahradená jednoducho „priblížením" mobilných zariadení k sebe.